Västerhavsveckan,
Västra Götalandsregionen, Projektsamordning
skuggbild www.vasterhavsveckan.se

Passivhusdagarna, Västra Götalandsregionen, Projektledning, foto
www.passivhusdagarna.se

Young Rider - På moped i Göteborg,
Trafikkontoret Göteborgs stad
www.mopeden.nu

Lundby Mobility Centre,
Trafikkontoret Göteborgs stad
www.visionlundby.goteborg.se

Göteborgs stads internationella miljöpris

Nordiska Akvarellmuseet